A Nagy felfedezések Kft., (a továbbiakban: Holiday-Maker)

Általános Szerződési Feltételei
a Holiday-Maker táborokba

történő jelentkezés folyamatáról, a tábordíj megfizetésének rendjéről, a lemondási feltételekről, a
táborozás sikeres lebonyolítása érdekében kialakított szabályrendszerekről és a táborozás utáni

együttműködés módjáról.

I. Magunkról
Cégnevünk: Nagy felfedezések Kft.
Székhelyünk: 1091 Budapest, Üllői u. 121. 3.em.15.
Képviselőnk: Várdai Pál ügyvezető
Cégjegyzékszámunk: 01 09 324767
Adószámunk: 26335890-1-43
Bankszámlaszámunk:
Telefonszámunk: +36 20 283 2928
E-mail címünk: office@holiday-maker.hu
Honlap címünk: www.holiday-maker.hu
II. A táborokról
1. A táborokba 7-14 éves gyermekek jelentkezését fogadjuk el.
2. A jelentkezési lapot minden esetben 18. életévét betöltött személy adhatja le (megrendelő).
Figyelemmel arra, hogy a Holiday-Maker táborok gyerektáborok, ezért minden esetben - függetlenül attól,
hogy a jelentkezési lapot nem a szülő/gondviselő adta le és a táborozási díjat nem szülő/gondviselő fizette ki
-, a szülő/gondviselő hozzájárulása nélkül a gyermek nem táborozhat. Ez egyrészről a szülő/gondviselő
saját-, és a gyermeke személyes adatainak a kezeléséhez való hozzájárulást-, másrészről a jelen ÁSZF
rendelkezéseinek és a Házirendünknek a külön nyilatkozatban való elfogadását jelenti.
III. A táborra történő jelentkezés/táborozási díj/a táborozási szerződés létrejötte
1. A táborokba a www.holiday-maker.hu honlapon keresztül, az ott található jelentkezési lappal lehet a
jelentkezési lapon található kötelező (*-al jelölt) mezők kitöltésével. A jelentkezési lap elküldését követően
Holiday-Maker egy automatikus üzenetet küld, amelyben értesíti a jelentkezési lap elküldőjét, hogy a
jelentkezés hozzá beérkezett és hamarosan tájékoztatni fogja a további lépésekről, azon a címen, amelyről a
jelentkezési lap beérkezett. Holiday-Maker ezt követően elektronikus úton (külön kérésre papír alapon)
megküldi a díjbekérőt a táborozási díj 50 %-áról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tábordíjat, csak előre-
utalással lehet megfizetni !
2. Kérjük a díjbekérőn található teljesítési határidő betartását, mert: 1.) a táborozási szerződés akkor jön
létre, amikor a díjbekérőn szereplő összeg Holiday-Maker bankszámlájára megérkezik, 2.) a díjbekérőn
szereplő teljesítési határideig tudja Holiday-Maker a táborozási helyet fenntartani, azt követően a táborozási
helyre más jelentkező jelentkezési lapját elfogadja.
3. Holiday-Maker a táborozás megkezdése előtt 3 héttel a táborozási díj 2. részletéről kiküldi a
díjbekérőt az 1. pontban foglaltak szerint. A 2. díjbekérőben szereplő összeg határidőben történő megfizetése
a feltétele annak, hogy a gyermek a táborozáson részt vehessen.
Holiday-Maker a befolyt tábori díjról e-számlát, és a táborozáson való részvételről vouchert állít ki.

2
IV. Lemondási feltételek
1. A táborozás lemondására a táborozást megelőző 14. napig van kötbérmentesen lehetőség, amelyet az
office@holiday-maker.hu e-mail címen lehet bejelenteni.
A táborozást megelőző 14 napon belül történő lemondás esetén a kötbér a teljes táborozási díj 50 %-a.
Amennyiben csak az 1. részlet került megfizetésre, annak visszatérítésére nincs lehetőségünk.
A táborozás indulását követően történő lemondás esetén a kötbér a táborozási díj 100 %-a. Holiday-Maker
ebben az esetben nem tud pénzt visszafizetni.
2. Amennyiben a táborozás valamilyen oknál fogva megszakad (honvágy, betegség stb.), a táborozási
díjnak sem részben- sem egészben történő visszafizetésére nincs lehetőség. A táborozás a megszakadási ok
megszűnését követően nem folytatható.
V. Táborozás/hozzájáruló nyilatkozatok
A táborozás rendjét a házirend szabályozza.
A táborozáson való részvétel feltétele a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatok, illetve
a jelen ÁSZF és a házirend elfogadása, amelyek a www.holiday-maker.hu honlapon megismerhetőek.
VI. Egyéb feltételek
1. Holiday-Maker a táborokat minimum 20 fővel indítja el. Amennyiben az adott tábor-turnus nem éri
el a 20 főt, Holiday-Maker a tábor megkezdése előtt legalább 10 nappal tájékoztatja erről a körülményről a
jelentkezőt, és a már megfizetett tábordíjat 5 banki napon belül visszafizeti.
2. Holiday-Maker vállalja, hogy a táborozást követően a táborban hagyott tárgyakról fényképet készít
és azokat eljuttatja a szülők/gondviselők részére. A tárgyak őrzését 15 napig vállalja, és ezt követően -
amennyiben a tárgy értéket nem képvisel - megsemmisíti, ellenkező esetben a Magyar Vöröskereszt részére
felajánlja. A táborozást követő 15 napon túl Holiday-Maker az elhagyott tárgyakért nem vállal felelősséget.
VII. Fontos tudnivalók (ami a Házirendből kimaradt)
Holiday Maker számára nagyon fontos, hogy a táborozás mindenki számára felejthetetlen élmény legyen.
Ezért kérjük az alábbiak betartását:
1. A szülő/gondviselő jelezze, ha a gyermek bármilyen mentális, pszichés vagy fizikai
betegségéről/érzékenységéről tud.
2. Azért fontos számunkra, hogy a szülő/gondviselő megismerje a házirendben foglaltakat, mert azt a
gyermeket, aki nem tartja be a házirendet, a szülőkkel egyeztetve, hazaküldjük. Ebben az esetben a tábordíjat
nem áll módunkban visszatéríteni.
3. A táborokban nincs dohányzás, alkohol- vagy drogfogyasztás.
4. A tábor bentlakásos jellegét kérjük tiszteletben tartani, csak a tábor vezetőnek különleges
engedélyével lehet a gyermekhez/a gyermekért a táborba jönni.
Tudjuk, hogyha sír a gyermek, hogy haza szeretne menni, mert honvágya van, nagyon nehéz nemet mondani, de kérjük ne tegyék, ezt
a tábor személyzete tudja kezelni.
5. A táborban működik egészségügyi ellátás. Amennyiben az egészségügyi szakember azt állapítja
meg, hogy a gyermeknek el kell hagynia a tábort, úgy a szülőt/gondviselőt erről értesítjük. A betegség
elmúlását követően a táborozás nem folytatható.

3
6. A szobabeosztások az előzetesen megadott igények szerint történnek. A helyszínen próbáljuk
orvosolni az egyéb, vagy a táborban jelentkező igényeket, de csak az előre megadottak kérések teljesítését
tudjuk biztosítani.
7. Amennyiben bármi élelmiszert hoznak a gyermekek a táborba, amit meg lehet osztani, azokat a
csoportok közösen szokták elfogyasztani, ezzel növelve a közösségi szellemet.
8. A tábor rendelkezik értékmegőrzővel, ahova a nagyobb értékű, nap közben nem használt eszközöket
tesszük.
9. A sátrakba csak az léphet be – a sátorlakók engedélye nélkül -, aki ott lakik. A tábor területén
elhagyott tárgyakért Holiday-Maker felelősséget nem vállal.
10. A gyermekeknek a tábor rendjére figyelemmel nincs lehetőségük egész nap telefonálni. Napközben a
telefonokat, egyéb technikai eszközöket az értékmegőrzőben tartjuk. A telefonálásra a gyermekeknek csak a
táborvezetés által meghatározott limitált idő áll a rendelkezésére.
11. A táborba nem szükséges pénzt hozni, mert minden benne van a tábordíjban. Napi 4 étkezést
biztosítunk, figyelünk az élelmiszer-érzékenységekre.
12. A honlapon megtalálható a „Felszerelési útmutató”nk, amelynek alapján mód van a táborra való
felkészülésre rossz idő esetén is (rossz idő esetén sem hiúsul meg a tábor). Ekkor sem áll meg az élet, mi
esőprogrammal is készülünk.
13. Holiday Maker biztosítja a táborozáshoz szükséges sátrakat és egyéb eszközöket.
14. Holiday Maker a táborozást megelőző 4 héttel részletes tájékoztatást küld a táborozással kapcsolatos
valamennyi fontos információval együtt.
Jó Táborozást kíván a Holiday-Maker Csapata !

+61 (0) 3 8376 6284

Duis aute irure dolor in rep